Design a site like this with WordPress.com
Get started

„Tat tuam asi” – „Thou Art That” – valójában mind Egyek vagyunk

… Betekintést nyertünk az Egyetemes Születés Misztériumába, amikor a Teremtő életet lehelt az univerzum ideáinak rezdüléseiből rajzolódó kontúrokba, és megteremtette a világegyetemet, s benne a galaxisokat. A Forrás minden lélegzetéből, a kozmikus ég mélykék vásznán különböző csillagpontok ébredtek, amelyből azután égitestek, bolygók csillagrendszerek születtek, mennyei bölcsőkként az élet szikráira várakozva.

Ezt egy újabb kilélegzés követte, amelyből a láthatatlan kéz tizenhárom különböző életmagot szórt szét a csillagok világainak termékeny méhébe, hogy a Teremtés tizenhárom színű álomszikrája életre lobbanhasson. Minden egyes életmaghoz egyedi küldetés, sorskód rendeltetett.

Az Unikornisok Nemzetsége lett az Isteni álomszikrák gondozója és a teremtések őrzője. Az Angyalok Nemzetsége következett, amely a Forrás teremtő ideáinak felügyeletét és szolgálatát kapta küldetésként, és hogy az élet őrzői, gondviselői legyenek minden élettel rendelkező világban, fenntartva az Isteni Akarat, Rend és Törvény legmagasabb elvét.

Mivel a különböző égitestek, naprendszerek és bolygók elválasztódtak és egymástól több millió fényévnyi távolságba kerültek, életre hívódott a Pegazus Csillagnemzetség is. A Pegazus Nemzetség kapta meg azt a feladatot, hogy összekösse a különböző csillagvilágokban lévő életszíntereket. A Pegazus lelkek a galaxis utazói és hírnökei egyben, és ezzel különleges aranyhidakat és kozmikus éteri meridiánok fényszálait hozzák létre. Ily módon kötődhetnek össze az Univerzális Egy szétszórt részei folyamatosan, egy hatalmas galaktikus fénytest egységébe simulva.

És így folytatódott tovább a Teremtés grandiózus aktusa, hogy sorra meghatározza mind a tizenhárom nemzetség csillagútját és sorskódját.

Ezen belül a Csillagember Nemzetsége egy különleges küldetéssel született: hogy magába fogadja minden nemzetség magját és kódját. Ezt tükrözi a nemzetség neve is csillagnyelven:

„An Rama Holana Om”, amely „Örök Univerzális Életkelyhet” jelent.

Így, az ember kozmikus sorsa, hogy mindent – tehát az összes Csillagnemzetség szellemi kódját – magába engedje és megélje ezeket a kódokat egymást váltó életciklusokon át, sőt a tapasztalás megszámolhatatlanul sok arcán keresztül.  Mítoszaink e rég elfeledett emlékek maradványait hordozzák. A Teremtés ezen pillérei – mint különálló erők és energiák – nagyon is a részeink; tulajdonképpen ezek vagyunk és ezekké akarunk válni.

A Teremtő ezzel a küldetéssel indította útjára az Embert: „Szabad vagy! Légy, aki lenni akarsz! Bárki lehetsz, mindent megadok Neked. Váljon az egész Tejút Galaxis az életed színpadává.” De a Teremtő azzal is megbízta az embereket, hogy cselekedeteikért felelősséget kell vállalniuk, és hogy tapasztalásaikat a teljességig kell vinniük. Ez talán az ok, amiért az emberek nem kerülhetik el a tapasztaláson keresztüli tanulás ívét és sokszor nehéz próbatételeit, mindegy, hogy mennyire késleltetik vagy tartják távol maguktól azt évekig vagy akár életeken keresztül.

A kozmikus történelem során az emberek fellázadtak és megtagadták sorsukat, hogy csak „önmagukat élhessék”. Elutasították azt a létükbe nemesített sorskódok, hogy Univerzális Életkehelyként a különböző csillagnemzetségek hídjai, átélői legyenek, s kivetették magukból a csillagmagokat. Ez a lázadás azóta sem került teljes feloldásra, visszhangja a mai világunkban is hangos és egyértelmű jeleket küld.

Az embereknek végül mind egyénileg és kollektíven is vissza kellene térniük az elrendelt sorsukhoz, hogy útjuk végén a tapasztalásaikból született emlékeik fényszemeit letehessék a Teremtő oltárán, hiszen ezek az emberi élet legnagyobb kincsei.

2017-2018 a Csillagember évei. Ez azt jelenti, hogy belépünk a kollektív kezdeményezés időszakába, amikor lehetőségünk van a Nemzetség árnyékminőségeinek átlényegítésére. Felhívást kapunk arra, hogy visszatérjünk eredendő sorsunkba: hogy mindent magába fogadó, Univerzális Életkelyhekké legyünk. Csak hallgassuk a csillagok üzeneteit és figyeljük az életünk kontúrjaiba rajzolt jeleket, hogy minden nappal közelebb léphessünk Isteni Sorsunk beteljesítéséhez! …

Leslie

(A Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv alapján)

 

(Angol eredetiből fordította: Fekete Krisztina, amit ezúton is hálásan köszönünk)

A cikkben említett Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv megrendelhető a +36/ 209828321-es számon és a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen. Illetve bővebben olvashattok róla a honlapunkon: https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=2&konyvid=3#.Wyo-hVUzZD8

Kép: Autumn Skye Morrison, köszönet a művésznek!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: