Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ébredjetek! A Csillagember éve

Számomra tényleg lenyűgöző volt nézni a nemrégiben történt „Nők Menetét” (Woman’s March, 2017), ami 2017. január 21-én volt szerte az Egyesült Államokban és a világ más részein is. Szimbóluma a rózsaszín cicasapka, amit több százezer nő viselt, sőt, férfiak, valamint gyerekek is, és minden afelé mutatott ezzel a megmozdulással kapcsolatban, hogy tömegesen térnek vissza a Nagymacskák Csillagnemzetségének tagjai.

A Csillagnemzetségek galaktikus történelmének krónikáiból tudjuk, hogy a Nagymacskák Nemzetségét harcos küldetéssel bízták meg, ami yin energiát képvisel, így ők az Istennő harcosai. A Nagymacskák harcstílusát egy nagyon intuitív megközelítés jellemzi, amit a kifinomult belső érzékek és az intuitív, ösztönös megérzések, látomások vezetnek. Ez a harcmodor képviseli a „női utat”, melynek alapja a bölcsességre való emlékezés szemben a „férfi út” tanulásra való emlékezésével.

A Nagymacskák feladata az igazi felszentelt, Isteni hatalommal megáldott vezetők védelme és támogatása, valamint az, hogy figyeljék azokat az uralkodókat, akik nem megfelelően használják hatalmukat. E nemzetség égi neve „a Szabadság Szívének Őrzői” és feladatuk, hogy hírnökei, és ha szükséges, védelmező harcosai legyenek az egyik alapvető, a teremtés egészében érvényes univerzális jognak, ami nem más, mint a szabad választás joga.

A galaktikus történelem szerint a macskaharcosok nagy részét (körülbelül kétharmadukat) arra kényszerítették, hogy a Tejút Galaxisból az Androméda Galaxisba meneküljenek az 1. Galaktikus Háború ideje alatt. Ez a kényszerű kivonulás megbillentette a yin-yang erők egyensúlyát, s ennek nyomán az Istennő által képviselt női teremtő és spirituális minőségek jelenléte és hatása jelentős mértékben csökkent, és így ebben a tekintetben a galaxisunk a maszkulin dominancia irányába tolódott el.

De most ezekkel a Női Menetnek hívott felvonulásokkal mindent látunk, amit a Nagymacska Nemzetség előtérbe helyezett. A mély lelkesültséggel és elszántsággal folytatott menetek célja az igazság képviselete, ám bölcsességgel, szeretettel és szelíd gondoskodással átitatva. A táblák ezrei, amik a komolytól a humorosig terjedően sok mindent kifejeztek, egyben lehetőséget adnak a kreativitás széles spektrumának és a szabadság kifejezésének megjelenítésére.

Lenyűgöző azt is tudni, hogy a csillagportálok 2007-ben történt lehorgonyzása óta minden egymást követő évnek az ún. Új Idő Isteni Tervében megfogalmazott sajátos programja, csillagkódja és karaktere van. Ennek célja, hogy lehetőséget adjon az emberiség számára arra, hogy megtapasztalhassa azt a folyamatot is, amikor szembe kell néznie az adott Csillagnemzetség árnyékminőségeivel is, hogy azután átégve annak tanító örvényein megszülessen a belső késztetés arra, hogy megváltsuk, fénybe fordítsuk és felemeljük a mögötte húzódó személyes és kollektív karmikus mintázatot. Az ezen árnyékokkal való kollektív szembesülést egy mély beavatásnak tekinthetjük, ami egy gyakori módja annak, hogy kifejeződésén keresztül átégjünk annak alacsonyabb oktávjain és egy lényegesen magasabb megértést érjünk el, aminek mentén megszülethet a vágy egy új minőségű élet megvalósítására.

Most, hogy elérkeztünk 2017-be, belépünk a Csillagember Évébe, amely várhatóan 2018-ban is folytatódik. Elérkezett az idő számunkra, hogy szembenézzünk a Csillagember Nemzetségének árnyékaival, és hogy válaszoljunk arra a hívásra, ami visszavezet bennünket e Nemzetség eredetileg vállalt Sorsába. Ez az jelenti, hogy téged és engem – az USA-t! – ezennel hívnak, hogy lépjünk vissza eredendő Csillagemberi sorsunkba.

Az alábbiakban találsz egy kis magyarázatot a Csillagember Nemzetségének történelméről, hogy megismerd a lényegét, hogy mit is jelent valójában. Ami elsőre szembetűnik a magyarázatban az az, hogyan és mikor kaptunk lehetőséget arra, hogy az emberi életkelyhünk adta lehetőség nyomán átéljük, hogy a különböző Csillagnemzetségek egymás tükörképeit megláthassák és így lehetőséget kapjanak arra, hogy kiengesztelődjenek egymással. A Csillagember, ha az eredeti terv és szándék szerint éli az életét, akkor mindent magában foglal. Ez a mindent magában foglalás, valamint minden Csillagnemzetség testet öltésének formái és keretei egy életmedret szolgáltatnak arra, hogy a szembenézés, a növekedés és a végső megváltás ösvénye megnyíljon minden Nemzetség számára, magét az embert is beleértve.

A Nők menetének képei mosolyt csaltak az arcomra. Sok városban a rendőrök ugyanilyen rózsaszín cicás sapkát vettek fel, s míg helytálltak szerepükben, melyben a biztonságot és a felügyeletet biztosították, mindezt nagy mosolyok, sőt, pacsik és összekacsintások kíséretében tették. Ily módon láttam, ahogy a „Nagymacskáknak” lehetőségük nyílt találkozni az „Ízeltlábúakkal” ezeknek a rendőröknek az Emberi Kelyhén keresztül. És legalább ezen a napon a „Nagymacskák és az Ízeltlábúak” együtt mosolyogtak. Igen, ez tényleg a megfelelő irányba tett lépés, egy lépés afelé, hogy több évezrednyi félreértést átfordítsanak.

Cicasapka

Nagyszerű, hasznos és remélhetőleg egy kicsit vicces is lesz figyelni a sokarcú megnyilvánulását annak, ahogy a különböző Csillagnemzetségek sokféle témája és problémája életre kel az emberiségen keresztül az elkövetkezendő évben, mivel a Csillagember Nemzetségének árnyékminőségeivel való szembesülés beavató ösvényét együtt járjuk. A Csillagnemzetségek történetei minden Nemzetség sorsösvényét és küldetését körvonalazzák – ráadásul az árnyék- és fényminőségeket egyaránt minden Nemzetség esetében, ahogy sorsuk beteljesítése felé haladnak. Ezek a mi történeteink, a mi történelmünk, a mi örökségünk és a mi belső kódolásunk.

Csillagember kelyhünkben minden egyes Csillagnemzetség specifikus dinamizmusának tudatossága nemcsak lehetőséget kínál számunkra a gyógyulásra, valamint az egyéni és a kollektív fejlődésre, hanem még arra is lehetőséget biztosít, hogy nyugodtan szolgáljunk csatornákként és horgonyzó pontokként, amik felélesztik és visszaszövik a csillagkapcsolódásokat életünk kifejeződésébe a Földön. Különböző dimenzióvilágok több mint 230 csillagában ébredhetünk, amik otthonként és tapasztalati útként szolgálnak minden Nemzetség számára. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy felismerjük multidimenzionális énünk valódi lényegét, és hogy felismerjünk rengeteg minőséget és folyamatot, melyek hozzáférhetők számunkra a galaxisunkban. Mindent megkaptunk, amire szükségünk van ahhoz, hogy a teljes megváltás és tökéletesség állapotába hozzuk magunkat.

Úgyhogy ébredjetek! Ébredjünk együtt!

Szeretettel
Leslie

 

Magyarázat a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvből:

„…És végül elérkezett az idő, amikor a Csillagember Nemzetségre leereszkedett a Földre és elkezdte magába fogadni a különböző csillagnemzetségek kódjait. Ez az emberre bízott sorssal összhangban történt. Ezt tükrözi e nemzetség égi neve is: An Rama Holana Om, ami annyit tesz, hogy „Univerzális Örök Életkehely”. Így a Teremtés legtisztább álmában a Csillagember sorsa az, hogy magába engedjen mindent – minden csillagnemzetség spirituális kódjait – a galaktikus színpadon nyíló életei során.

Így az elkövetkezendő korok során a Csillagember magába fogadta a különböző csillagnemzetségek kódjait. Megmerítkezett a különböző tapasztalási ciklusokban és befogadta a sárkányok „Sárkányvérét”, a kígyókat, a nagymacskákat, stb. és átélte e nemzetségek fény- és árnyékminőségeit. Az emberi életei során eljátszott találkozások tükrein, valamint a különböző csillagnemzetségek ellentétes aspektusain keresztül ki tudtak engesztelődni egymással. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy a megváltás mozzanata átdolgozódjon az emberen, hogy meggyógyítsa a galaktikus történelem sérüléseit. A csillagok hatnak a földi emberre, de az emberek bolygói is hatnak a csillagokra! A cél az elejétől a végéig, még jelenkorunkban is az, hogy harmóniát és egyensúlyt találjunk, valamint, hogy az ellentétek közepette megvalósítsuk az Egységet.

Történelmünk során azonban elérkezett az az idő, amikor úgy döntött az ember, hogy semmilyen más létezővel nem akar azonosulni. Csakis saját magát akarta megtapasztalni és elutasította a többi létezőt kódjaikkal együtt. Hatalmas természeti katasztrófák következtek ekkor. Sőt majdnem minden elpusztult, az élet megfagyott és beköszöntött a jégkorszak. És ez a kirekesztés-mintázat ismétlődött évszázezredeken keresztül… S ezért ezt kellene közösen megváltanunk! ….

(Angol eredetiből fordította Pálinkás Timea, amit ezúton is hálásan köszönünk!)

A cikkben említett Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv megrendelhető a +36/ 209828321-es számon és a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen.

Illetve bővebben olvashattok róla a honlapunkon: https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=2&konyvid=3#.Wyo-hVUzZD8

Advertisement

One thought on “Ébredjetek! A Csillagember éve

Add yours

  1. Nagyon sokat adnak ezek a fantasztikus gondolatok, a végigvezetés, ahogy az életben megjelenik és megéljük ezeket a csoda tanításokat és ahogy Leslie mindezt átadja nekünk! Köszönöm a fordítást, nagyon jó volt most magyarul olvasni és újraélni! 🙏💞

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: