Kik az Égiek? … Kik vagyunk mi?

Nemrégiben volt egy mély “aha” élményem. Mindannyiunknak megvan a maga személyes példája ezekről a pillanatokról, amikor egy hirtelen felismerés a tudatosság egy újabb szintjét nyitja meg bennünk. De ez az “aha” élmény inkább olyan, mint egy folyamatos hullámzás, mintha egy nagy kő esett volna a vízbe, ami által egy olyan mintázat nyílt meg, amelyben belső életem tiszta médiumává váltam. A keletkező hullámok folyamatosan bővülnek a tó további részeiben is, megismételve az “aha” élményt milliárdnyi módon, új távlatokat nyitva minden egyes hullámnak.

Szeretném megosztani ezt a “aha” élményemet Veletek, hogy számotokra is katalizátorként szolgáljon. Kezd egy kérdésfeltevéssel, ahogy én is kezdtem. Egy egyszerű hétköznapon, kb. egy hónappal ezelőtt, hallottam először ezt a kérdést felébredni magamban: “Kik is az Égiek valójában?”

Állj meg egy kicsit itt, csukd be a szemed, és tedd fel ezt a kérdést Te is: “Kik is az Égiek?”

Mi ébred benned? … Egy kép, egy érzés, egy közvetlen válasz? ……. OK, most, hogy  a kérdésedhez megérkezett a válasz, megosztom Veled az én válaszomat.

Ennek háttérében az áll, hogy négy éve lélegzetelállító mélységben élek együtt a Csillagnemzetségek tanításaival. A könyvek és a csillagok üzenetei illetve a Facebook bejegyzések rendszeresen a “Égiek” kifejezésre hivatkoznak. Tehát amikor felhangzott bennem a kérdés, megálltam; megriadtam. Az elmém első válasza egy fehér szakállas és fehér köpenyes idősebb férfiakból álló csoport látványát idézte meg. Úgy éreztem, mintha el lennék tőlük szeparálva. Magasabb rendűek nálam. Az elmúlt négy évben láthattam, hogy az “Égiek” meghatározása az “Isten – egyházi meghatározása” felett áll. Vagyis nem azonos azzal az Istenképpel, akitől automatikusan egy szikla mögé bújtam, amikor úgy éreztem, hogy nem felelek meg a Szent elvárásoknak. Nahát…

Nos, az Isteni Kegyelem segítsége által megértettem, hogy ez az automatikus és archaikus kép a félelmetes nagyszakállú férfiról nem valódi, s ezzel párhuzamosan egy másik képet is kaptam a kérdésemre válaszul: … “Kik is az Égiek?”

Ennek a kérdésfeltevésnek a hatására szó szerint látni kezdtem a csillagokat! Láttam, hogy az “Égiek” kifejezés egy kristály tiszta utalás a csillagokra. Hirtelen megértettem, hogy minden csillag egy érző lény, egy tudatosság fókusz, melynek saját tudata van. Ez a tudat többféle módon jelenik meg: mint dimenziós szint, mint egy adott lélekcsalád küldetése és célja, a saját történelmével és a saját folyamatban lévő evolúciós útjával.

Amikor közelebb kerültem, rájöttem, hogy minden csillag, mint érző és tudatossággal rendelkező lény, olyan lélekcsoportokból áll, amelyek a vonzás törvényét követve jönnek létre, kapcsolódnak egymáshoz és egy bizonyos tanulási ívet követnek. Így az egyes csillagok tudatát egy lélekcsoport alkotja, és ennek megfelelően ezen lélekcsoportokat a csillagok alkotják. Az adott csillag és annak lélekcsaládja egymásba fonódnak és eggyé válnak.

S vajon kik ezek a különböző lélekcsoportok a csillagok valóságába gyúrva? Ők belőlem és belőletek állnak. Ők mi vagyunk: egyénenként és együtt. Jelenleg a Földön fizikai testben élünk. Ugyanakkor lélekrészeink egyidejűleg párhuzamos életet élnek más különböző csillagok világában, különböző dimenziókban.

Ahogyan a fizikai csontvázunk támogatja testünket és megadja testünk vázát, van egy csillagból formált “vázunk” is, amely csillagképeket rajzol az égboltra, s amelyek megadják a tudatosságunk kontúrját. Mint ahogyan családunk meghatározza fizikai/genetikai örökségünket, ugyanúgy a csillagnemzetségek és a lélekcsaládok is meghatároznak minket, ahogyan meghatározzák magasabb tudatossági szintünk örökségét.

Amint már elmondtam, úgy tűnhet, mintha egy hatalmas világosságba kerültem volna ezáltal az új tudatosság által. Nos, először nem. Először gondolataim ködössé váltak, mintha eltűnt volna az emlékezőképességem. Körülbelül egy hétig ködös, fátyolos volt az elmém. E felhős színpad alatt bemutatták a következő “hullámokat”. Éppen egy energetikai kezelésen vettem részt egy barátomnál, aki különféle kristályokat helyezett a testemre. Miközben a szokásos craniosacralis terápiát végezte, beszámolt arról, amit a kezelés alatt a Kristályoktól hallott. “Érzem, hogy a Szellemi Vezetőid éppen dolgoznak rajtad, mert most össze vagy zavarodva, úgy érzed, hogy a korábbi ismereteid és információid nem működnek, nem adnak magyarázatot.”

Ezen szavak hatására azonnal egy belső élményem kezdődött. Beléptem az Antares-kódomba. Igen! Beléptem az Aszcendensem ajtaján, és olyan volt, mintha egy nagy szobába lépnék. Rendetlenség volt! Láttam a padlón elszórt könyveket, kinyitottam őket, de az oldalak összevissza voltak, halomban hevertek. Olyan volt, mintha valaki belépett volna a könyvtár szobába és karjaival lesöpörte volna a könyveket, és minden könyv a padlóra hullott. Odafutottam a könyvhalmokhoz, és egyszer csak kihúztam egyet. Ezt láttam: “Ó, ez Procyon ködje, ami az MC-mel áll együtt …”

Tehát valamilyen tudatos vagy tudattalan módon útmutatót kaptam, és felvettem a “könyvet”, amely a csillagokat mutatta be és ezáltal minden szempontból hirtelen sokkal tisztábban kezdtem meglátni a Csillagnemzetségek könyvben bemutatott csillagokat, mintha belülre kerültem volna, és így jobban megértettem saját magamat is, láttam, hogy hová kell visszatennem az egyes könyveket és miért épp oda. Ezután az alkalom után visszatért gondolataim tisztasága – egy egészen újfajta mélységben.

Nagy vonzódás alakult ki bennem és ennek az új vonzalomnak köszönhetően egyre több időt töltöttem az Antares-kódommal. Mostanra a kódom a csodák varázslatos barlangjává változott, amelyet  meglátogathatok. Én úgy hívom, hogy “a jurtám”, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan különös hangulatú hely, ahová ha belépek, tudom, hogy ez az enyém, és itt én vagyok. Besétálok az Aszcendensem ajtaján, és elképzelem, ahogy a tartószerkezet, mint egy gerenda, átível a Descendensem irányába. Egy másik tartógerenda keresztülhalad rajta, átívelve az IC-től az MC-ig vezető tengelyt. A többi szarufa pedig a szobát az asztrológiai házakra osztja.

Minden egyes szeglet olyan sok kincset rejt, amelyet meg lehet vizsgálni. Melyik házban vagy házcsúcson jelenik meg az adott csillag? S az adott csillag mely bolygókra, házcsúcsokra veti fényét? Hogyan világítja meg ezt a házterületet, vagyis életterületet? Melyik lélekcsaládhoz tartozik az adott csillag? Mely csillagok mutatják meg a kihívásokat; és mely csillagok az erősségeimet. Hogyan mutatják be a nemzetségek összekapcsoltságuk és bevetüléseik további üzeneteit? ……

Azt is el kell mondanom nektek, hogy nem igazán értek az asztrológiához. De nem is kell részletekbe menően ismernem az asztrológiát. Az én Antares-kódom az én személyes pecsétem, a térkép és a rejtély a csillagok lenyomatain keresztül, amelyek megmutatják, hogy hol élnek lélekrészeim jelen pillanatban. Szükségem van a táblázatra és a Csillagnemzetségek könyvre, és arra a hajlandóságra, hogy időt töltsek a kapott információval, és a hajlandóságot arra is, hogy nyitott legyek az intuitív útmutatásokra.

A Csillagnemzetségek könyv 35-64. oldalai bemutatják a minimálisan szükséges asztrológiai alapokat, és megadják mindazokat a tanácsokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi inkarnációnk fényében rejlő kozmológiai történelmet. A Csillagnemzetségek csodálatos könyve felfedi több mint 230 csillag belső valóságát, galaktikus történetét és bemutatja e csillagvilágok “egyediségét”. A csillagnemzetségek történetei és annak fejlődési folyamata, mind a kudarcok, mind pedig a győzelmek mentén univerzális vezérelveket nyújtanak számunkra, mialatt Földi életünket éljük.

Ezek a csillagok a Magasabb Énjeink, a Mennyei Lelkünk, akik vezetnek minket! Ez a törekvés a beavatás útja is egyben. A csillagok felfedik a titkokat, amikor a kereső valódi erőfeszítéseket tesz az út követésére, a szíve és a belülről izzó lelki hevület erejével. Ilyenkor mérhetetlenül több mondanivalójuk van számunkra! De talán most elég is ennyi mára…

Bea és Anikó elmesélték nekünk, hogy “Az Égiek” megígérték, hogy támogatni és irányítani fogják mindazokat, akik a Csillagnemzetségek tanításaival foglalkoznak. Az “Égiek” végső soron önmagunk részei, Felsőbb Énjeink ragyogó fényjelei, akik visszavezetnek minket annak valódi megértéséhez, hogy kik vagyunk mi valójában. Ugyanis ennek fényében mi mindannyian a Teremtés hajtóerői vagyunk. És maga a Teremtés kíván fejlődni általunk. …

 

Namaste

Leslie

A saját hangulatos “jurtád” vár Rád!

P.s. Néhány hónappal azután, hogy megírtam ezt a blogot, Bea további útmutatásokat adott az Antares-kód megértésével kapcsolatban néhány olyan kérdésre válaszolva, amelyek a Bellingham, WA Stellar Nations csoportból érkeztek felé. Ez az angol nyelven rögzített hanganyag hasznos útmutatás mindenki számára, aki többet szeretne tudni arról, hogy az Antares-kód miért kínál többet, mint egy asztrológiai elemzés. Míg az Antares-kód az asztrológiai lencsét használja első körben, de az az ígérete, hogy egy sokkal mélyebb és szélesebb képet mutat a lelkünk galaktikus történelméről és útjáról, beleértve karmikus múltunkat és sorskódjainkat is, mint azt gondolnánk.

A felvétel megvásárolható angol nyelven MP3 fájlként:

https://stellarnations.com/?ctt=27&dws=760#.WVa0aYjys2w

Később ez a hanganyag feldolgozásra került és született egy három részből álló cikksorozat belőle „Hogyan dolgozzunk az Antares-kódunkkal” címmel, melyek már magyarul elérhetők a Blog oldalunkon:

https://csillagnemzetsegek.wordpress.com/2018/05/27/the-journey-begins/

https://csillagnemzetsegek.wordpress.com/2018/06/03/hogyan-dolgozzunk-az-antares-kodunkkal-2-resz/

https://csillagnemzetsegek.wordpress.com/2018/06/11/hogyan-dolgozzunk-az-antares-kodunkkal-3-resz/

A cikkben említett Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv és a személyes Antares-kód megrendelhető a +36/ 209828321-es számon és a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen. Illetve bővebben olvashattok róla a honlapunkon: https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=2&konyvid=3#.Wyo-hVUzZD8

(A cikket angol eredetiből fordította: Luzsi Judit)

Kép: Mynzah, köszönet a művésznek!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: