A 13 új Életcsíra Születése és a Grandiózus Aktiválási Ciklus

Patience-JeanLuc

Az előző bejegyzés magyarázatainak és összefüggéseinek a folyatását képezik ennek a bejegyzésnek az információi. Ha az előzőt még nem olvastad, javaslom, hogy kezd azzal:

https://csillagnemzetsegek.wordpress.com/2018/06/22/az-ut-az-uzenet-szarnyain-2018-a-madarak-csillagnemzetseg-eve/

2017. a Csillagember éve volt, melynek során az újraébredés és az év beavatási folyamatának részeként sorban jelentkeztek be a különböző Csillagnemzetségek – elmélyítve üzeneteiket, hogy egy magasabb szintű szellemi létkör átélésein keresztül tegyük életté azok tanításait.

2017 vége felé, november 11-én, a 120 fős magyar csoport egyik egész napos üzenetfogadó- és horgonyzó szertartása alkalmával megérkeztek azok az első üzenetek, amelyek a Csillagember feladatait vázolták fel a 2018-as Madarak Évével és a későbbiekkel kapcsolatban. Megmutatták számukra, hogy a következő évben a csoport milyen meghatározott módokon dolgozzon együtt Gaia-val. De ez valójában egy minden embernek szóló felhívás is, melynek visszhangja idővel az egész világra kiterjed.

 Az alábbiakban Bea és Anikó megosztja velünk, hogy a Madarak Évének első impulzusa és értelmezése hogyan került lehorgonyzásra a Földi időszámítás akkori időpontjában.

 „A 2017.11.11-ei grandiózus rituálénk alatt egy új globális aktiválási folyamat indult el, amelynek során Sophia, minden Élet egyik legnagyobb Gyógyítója egy óriási jelentőségű és a Földi élet egészét érintő szertartást celebrált Gaia magjának legbelső kristálybarlangjában. Az esemény során – a Föld középpontjából, Gaia legbelső szentélyéből – az Élet Gyümölcse szimbolikát követve 13 tojás alakú Életcsíra kezdett el kiemelkedni a világ 13 különböző helyszínének irányába. Néhány közülük ősi és jól ismert szakrális csomópont, valamint csakraörvény helyszín, más helyszínek pedig ez idáig még rejtettek és felfedezésre várnak. Ez az esemény egy monumentális és globális újraaktiválási folyamatot eredményezett a bolygó fő csakraörvényeinek, valamint a Földanya új éteri portáljainak tisztítása és gyógyítása céljából.

 Tehát ennél a 11:11 kapunál egy teljesen új életciklus kezdődött, ami az egész bolygót újrakódolja és újraharmonizálja. Így tisztán megjelent az a kép és egyben sorsprogram, hogy valamennyi előttünk álló egész napos tanfolyamunkon a 2018-as év során, és majd 2019. első felében ezekkel a portálokkal, vagyis a Föld meridián rendszeréhez és étertestéhez kapcsolódó ősi erőközpontokhoz és csakra vortexekhez kell dolgoznunk, ezek történetét, hátterét kell feltérképeznünk, majd pedig tisztítanunk, gyógyítanunk és előkészítenünk egy egészen új minőségű energiamintázat és egy új élet befogadására.

Mint Csillagemberek mi kaptuk a felhívást, hogy váljunk csatornáivá és segítőivé ennek a grandiózus tisztító és újrahangoló folyamatnak az adott helyszínen, így a választott Életbölcső befogadhatja a 13 Életcsíra egyikét. Tehát egy új életciklus indulhat – nagyon különböző kódokkal és sorsprogramokkal – azért, hogy utat nyisson a világ azon részének, illetve az ott élő összes teremtmény rehabilitációja és gyógyítása számára.

 Amennyiben ez az idea megvalósul a kiválasztott helyen, és az Életcsíra beágyazódik, akkor az megtermékenyíti az egész ottani földterületet és az életet mindenfelé körülötte, amivel pedig teljesen megváltoztatja annak rezgését, kibocsátott és lehorgonyzott energiamintázatát. Azonban a teljes újraharmonizálási és újraaktiválási folyamat várhatóan 360 Holdhónapot fog igénybe venni, amely egy kicsivel több, mint 27 év, ami bár egy emberöltőhöz képest hosszú időnek tűnik, de a Földidőben mérve csupán egy szempillantásnak felel meg… mindazonáltal a változások már korábban érzékelhetők lesznek – sőt máris érezhetően életbe lépnek és fokozatosan válnak egyre láthatóbbak.

Valószínűleg ezek a Gaia és az Égiek által kiválasztott ún. Életbölcső helyszínek és a bennük életre keltett új mintázat hatni fog a közelükben élő Fényküldöttekre, s ez önmagában is egy érdekes válaszutat generál majd. Ugyanis mindazok, akik képesek lesznek szinkronba és harmóniába hozni a saját életük rezgésszintjét az adott helyen megkívánt új minőséggel, valószínűleg ráhangolódnak majd az új teremtő ciklusra, sikeresebb és boldogabb lesz az életük, sőt egyre inkább ráébrednek saját eredendően vállalt sorsfeladatukra és küldetésükre a Földért felajánlott szolgálatban. Míg mások, akik valamiért nem tudnak majd rezonanciába kerülni az adott térrel, úgy érezhetik, mintha „kivetné őket a hely”, így lehet, hogy elköltöznek, és új életet kezdenek valahol máshol.

 Az ezeken a helyszíneken lehorgonyzott új energiák arra fogják kérni az ott élőket – és ugyanakkor segíteni is fognak nekik ebben –, hogy találják meg annak módját, hogy egy valóban szakrális életet éljenek igaz és őszinte motivációval, valamint hiteles jelenléttel. Minden hamisság ugyanis azonnal lelepleződik, és megkívánja az átható letisztulást. Ezeknek a helyeknek szükségük van arra, hogy minden fizikai, érzelmi és energetikai szennyezés és jelenlévő alacsony rezgés eltávolításra kerüljön onnan a tiszta erőtér fenntarthatósága érdekében, és hogy az új Életcsíra termékeny fénymezőben növekedjen és áraszthassa ki az új globális áthangoló kódokat, valamint hogy az egész emberiség érdekében védelmezhessék az adott helyszínt és az ottani bolygószintű örvényt. Tehát arra számíthatunk, hogy rengeteg változás lesz ezeken a helyeken a következő években…

 Ennek a monumentális újrakódolási folyamatnak az átfogó célja az, hogy elindítson egyfajta pozitív sejtszintű mutációt az emberiség és az egyéb teremtmények DNS-ében. Ezzel lehetővé válik, hogy az emberiség alkalmazkodjon azokhoz a megváltozott körülményekhez, amiket főképpen az emberi techno-kulturális társadalom őrülete és tudatlansága okozott. Sajnálatos módon már mérgezett levegővel, vízhálózattal, óceánokkal és tengerekkel élünk. A termőföldek kémiai- és rákkeltő anyagokkal terheltek, mely anyagok aztán a növényi és állati világokon keresztül belekerülnek a teljes táplálékláncba, és súlyosan megterhelik az ökoszisztémát. S ezeken túl legfőképpen a hatalmas mértékű tudatmanipulációhoz, az időjárást felügyelő- és manipuláló rendszerekhez és az elektromagnetikus hadviselés összetett hatásaihoz kell alkalmazkodnunk. Azért van szükség erre a sejtszintű alkalmazkodásra, hogy ne váljunk betegekké egy antenna, egy HAARP-féle magas frekvenciás sugárzó vagy egy X-band radar stb. rendszer mellet élve, illetve a mobil telefonok és a körülöttünk mindenhol jelenlévő elektromágnes mezők alacsony rezgéseinek komplex mátrixától.”

 Ez a teljes körű aktiválási folyamat azt szeretné megtanítani nekünk, hogy hogyan éljünk túl ezekkel az életellenes erőkkel szemben fizikai-, mentális- és érzelmi-, sőt spirituális szinten is. Másrészről pedig az Életcsírák segíteni kívánnak Gaia-nak a túlélésben, valamint az általunk, emberek által a Föld testébe juttatott elképzelhetetlenül sokrétű szennyezés és kémiai, illetve nukleáris mérgek kitisztítására irányuló új módszerek feltalálásában, illetve alkalmazásában. Ezzel a 11:11-es üzenetből származó megbízással és megértéssel, valamint – mint mindig – az általuk „ráhangolódásnak” hívott eljárásnak való elkötelezettséggel lépett Bea és Anikó a 2018-as évbe. Mindez magába foglal egy folyamatos fogadókészséget és nyitottságot a megjelenni kívánó további útmutatások és kinyilatkoztatások felé – ezáltal pedig az új impulzusok megérthetőkké és a Földi sík tudatosságmezejébe beszőhetőkké válnak.

 Ahogy a 2018-as év elkezdett feltárulni, Bea és Anikó a ráhangolódásukból származó további információkat osztottak meg:

 „Ahogy a Madarak Csillagnemzetségének évébe lépünk, Gaia mindannyiunkat felhív arra, hogy legyünk tudatosak azzal kapcsolatban, ami megkezdődött és folyamatosan zajlik a láthatatlanban, és ami a szakrális helyszínekkel történt a Földbolygón, valamint hogy sajnálatosan mi emberek hogyan romboltunk le a nekünk adott kincsek közül számosat. Gaia ugyancsak kéri, hogy legyünk részesei ennek az óriási folyamatnak, mert a bolygó túlélését kollektív akaratként kell kinyilvánítanunk. A bolygószintű Felemelkedés teremtőinek és Fényküldötteinek kell lennünk, ahelyett, hogy elhagynánk a „süllyedő hajót” – puszta romokat hagyva magunk után.

 Ki kell fejeznünk, hogy Csillagemberekként felelősséget akarunk vállalni otthont adó bolygónkért, és meg akarjuk újítani szövetségünket Gaia-val.”

Beát és Anikót arra kérték, hogy először Gaia gyökér-csakrájával dolgozzanak, és ezt meg is tették a magyar csoporttal 2018.02.11-én. Leírásuk a csakra állapotáról és az érdekében szükséges munkáról jól illusztrálja annak a komolyságát, hogy megértsük, hogy miért és milyen céllal kapott az emberiség felhívást a felébredésre és a közös felelősségvállalásra:

„Megtudtuk, hogy minden csakraörvény pozíciója lassan változik, időről-időre elmozdul a Föld testében. Ennek mentén a Shasta-hegy kapta azt a feladatot körülbelül 13.000 évvel ezelőtt, hogy a Föld fő gyökér-csakra örvénye legyen. Azelőtt (26.000 évvel ezelőtt) a gyökér-csakra Lemúria központi szigetéhez kapcsolódott a csendes-óceáni térségben. Ezért tartja a Shasta-hegy a Lemúriai hagyományok energiáját, és ezért áll kapcsolatban Telos – a Belső Föld hagyománya a Shasta-hegynél – történetével. Nagyon sok Plejádi Mester is dolgozik ezen a fontos portálon keresztül. Thelos földalatti világáról bővebben olvashatsz a Szólok Hozzád című könyvünk 4. fejezetében. (Thelos-ként ismerjük a Föld Barlangját.)

Megmutatták nekünk, hogy egy gyökér-csakra örvénynek mindig meghatározó feladata, hogy egy univerzális Szülőcsatorna legyen. A magasabb létsíkon, a 3. és a 4. dimenziók határán van egy nagyon különleges spirális örvény, ami egy nyitott és a Föld számára kialakított belépési kapu, egy kollektív inkarnációs híd. Vagyis minden, a Földbolygó valóságában megtestesülni vágyó lélek átutazik ezen az erőtéren a magasabb létsíkok szintjén. Még az inkarnációba való belépés előtt mindannyiunknak meg kell merítkeznünk ennek az örvénynek az energiamezejében. Mégpedig azért, hogy megismerjük, megértsük és elfogadjuk a bolygószintű alkotmányt és a bolygónkkal kapcsolatos Isteni Törvény alapszabályait, hogy azzal harmóniában formálhassuk meg élettervünk előre vetített energetikai térképét, és beleillesszük azt a kollektív életprogramba. Itt keresztülmegyünk egy megmérettetési és kiértékelési folyamaton. A karmikus múltunkat – amit ebbe az előttünk álló életünkbe hozunk – összevetjük az új élettervvel, valamint a kollektív Isteni Tervvel és Isteni Szándékkal. Ebből a perspektívából tudjuk kiválasztani a megszületésünk helyszínét és leendő családunkat is.

 Tehát a mindenkori gyökér-csakra tapogatja le és elemzi a karmikus múltunkat. Ezért volt a központi Lemúriai hegy körül – melyet Shakinaya Holom-nak neveztünk –, illetve van most a Shasta-hegy körül egy óriási, kristályosan áttetsző oktaéder struktúra, mely a Nap és Alcyone felé nyújtózik felfelé, ugyanakkor lefelé mutató csúcsa Gaia magjába ér. Ezen keresztül a bolygó gyökér-csakra vortexe egy titkos Nap Szentélyt működtet, ahonnan felfelé nyújtózva a Nap Kapujáig ér, majd onnan tovább közvetlen kapcsolatba lép Alcyone Ra Szentélyével, ahol a bolygószintű Akasha Krónikákat őrzik. Mindeközben e gyökér-csakra portál lefelé is kiterjedve közvetlen kapcsolatban áll a Föld Magjával. Ez Gaia legbensőbb barlang szentélye, ahol a Földön éppen élő emberek teljes karmikus múltját és emlékezetét őrzik.

 Így tehát, Gaia gyökér-csakrája köti-, illetve tartja össze a feljegyzéseket és a karmikus információkat minden megtestesült emberi létezőről, sőt minden létformáról is. Meg kell értenünk, hogy ez azt is jelenti, hogy mivel a gyökér-csakra örvényének ekkora karmikus történelmet kell feldolgoznia, és ennélfogva egy elképesztő és hihetetlen masszív karmikus elegyet enged át magán újabb és újabb hullámokban, ezért egy rendkívül magas frekvencián kell működnie. Könnyen túlterheltté és ólomnehézzé válhat. A tisztántartás záloga pedig egy olyan folyamatos tisztító rituálé lehet, mint amilyet annak idején a teljes megértés jegyében a Bennszülött Indián sámánok alkalmaztak. Tudták, hogy a gyökér-csakra örvény csak akkor tud jól működni, ha egy legalább 3 fős csoport mindig énekelt, táncolt, dobolt és imádkozott, különböző, néha vad tisztító sámán ritmusokat használva, hogy folyamatosan, egymást váltva szünet nélkül mindig kivezessék ennek a karmikus elegynek az alacsony rezgésű energetikai terhét, és folyamatosan tisztítsák a kristály oktaéder struktúráját. Mintha szüntelenül őrködniük kellett volna, a következő őrző csoportnak átadva a staféta botot, akik átvállalták ennek a központi jelentőségű erőtérnek a megtisztítását. A régi időkben a Shasta-hegy mellett élő törzsek tudták ezt, és bizonyára pontosan ezért is vállalták, hogy épp ezen a pontján élnek a bolygónak, az életciklusba ezen a születési csatornán keresztül belépő minden lélek érdekében vállalt küldetésként…

 A 2018.02.11-ei közös munkánkhoz az Égiek meghatároztak számunkra egy szertartást, amelyet különböző zenei kódok is emeltek, s amit a csoportunkkal kellett életre keltenünk és véghezvinnünk azon a napon, majd pedig az Észak-Amerikában élő csillag-testvéreinkből formálódó csoportjainkat is beavattuk ennek részleteibe, hogy a következő lépésként ők is átélhessék ezt a rendkívüli folyamatot. Ezt a döbbenetes és lélegzetelállítóan gyönyörű, fenséges és igazán erőteljes rituálét a szerint hajtottuk végre, amit az Égiek úgy írtak le, mint egy „Megváltás Kulcs behelyezését az adott örvény kulcslyukába”. Ez volt a nap csúcspontja egy igazán katartikus elragadtatásban és a sikeres végrehajtás felemelő érzetével. Hatalmas mennyiségű súlyos teher oldódhatott ki a bolygó ama pontján, és ez a fantasztikus örvény remélhetőleg újra tud lélegezni és eredendő kódjai szerint beteljesíteni rendkívüli szerepét. De természetesen fontos lenne tisztán tartani, és tovább folytatni az állandó és állhatatos tisztítást a jövőben is.”

 

E munka folytatásaként, valamint a továbblépés érdekében különböző Csillagnemzetség-csoportok csatlakoztak 2018.03.20-án, a Tavaszi Napéjegyenlőség idején, hogy a 2018.02.11-én a Shasta-hegy gyökér-csakrájáért végzett magyar szertartásnak egy részét újra végrehajtsuk. A szertartást különböző helyszínekről, lélekben egyesülve folytattuk le: a Washington állambeli Bellingham-ből, Dél-Kaliforniából, Texasból, Arizonából, Új-Mexikóból, és Washington DC-ből. Magánál a Shasta-hegynél 11 lélek kapott hívást arra, hogy összefogjanak és közösen cselekedjenek gyönyörű otthonuk érdekében. Mint helybeli lakosok, különösen nagy szerepük van abban, hogy a későbbiekben is az őrzői legyenek ennek a szakrális térnek, és mint az egykori indián őrzők, most ők folytassák a munkát a hegy erőterének folyamatos tisztítása érdekében. Illetve fontos, hogy lehorgonyozzák azt a fokozatosan kibontakozó új rezgésmintát, amit a Gaia magjából érkező Életcsíra termékenyített meg.

Szertartásunk a magyar rituálé 2 részletét ismételte meg. Mindegyik aspektus zenei kódokkal és szakrális tánccal való munkát is magába foglalt. A Shasta-hegy megtisztítására irányuló szertartás során először rá kellett hangolódnunk a térség fölött megrekedt alacsony rezgésű energiákra, majd az ősi sámáni módszerhez hasonlóan egy vad, ritmikus zenével és lábdobogással támogattuk a gyökér-csakra folytonos tisztítását. Majd egy következő rítus keretében átélhettük az állatszellemekkel való találkozás csodálatos élményét, megidézve a teret gondozó és őrző totemállatok lelkét és erejét. Számunkra nagyon ismerős a totemállat fogalma, mely szerint a különféle állatok szellemei, mint vezetőink vannak velünk. Ebben a szertartásban visszatértünk a kezdetekhez, amikor is az állatok először olvadtak bele az emberi életkehelybe.

Egyre tudatosabban és állhatatosabban éltük meg valódi lényünket, és egy nagyon értékes és fontos munkát végeztünk Gaia-ért, magunkért, az emberiségért és az evolúciós fejlődésért. Azok, akik most ezeket a sorokat olvassák, valószínűleg olyan lelkek, akik szintén összefognak bizonyos rituálék és szertartások alkalmával, hogy elvégezzék azokat a maguk sajátos módján. Ezt a munkát a Csillagnemzetségek tanításainak megértésével még nagyobb tudatossággal és fókuszáltabban tudjuk beteljesíteni. A Csillaghatások megértéséhez – melyek elérhetők és amelyekkel dolgozni lehet a hétköznapokban is –, nagyon hasznos követni a Csillagüzeneteket, amik az aktuális csillagegyüttállásoknak megfelelően jelennek meg a Csillagnemzetségek honlapján: https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=21#.WyX10FUzaHt, illetve a Csillagnemzetségek Facebook oldalán: https://www.facebook.com/CsillagnemzetsegekLelekcsaladok/

Az alábbi beszámolót a Shasta-hegy csoport osztotta meg:

 „Összesen 11-en voltunk a hegynél (7 nő és 4 férfi). A szertartásunk során a Sereni-Tea teaboltnál velünk lehettek az egyik részt vevő Csillagtestvérünk csodálatos festményei, melyek Állati Szellemgyógyászattal és Szakrális Geometriával voltak kódolva. A szertartást körben, a Crux Csillagkép Invokációjával (lásd a következő angol nyelvű írásban: https://stellarnations.wordpress.com/2017/01/17/thoughts-about-the-ascension-process/ ) és a 13 Csillagnemzetség sugarának Invokációjával (lásd https://www.youtube.com/watch?v=Q9IV2aEGkQ4 ) kezdtük. Áthaladtunk a Shasta-hegy zenei kódjain és az Állatszellemek megszólításának rítusán, közösen, egy mindannyiunkon átáramló mélységes átható energiában, a szeretett Shasta-hegyünkben felerősödő Varázslat és Titokzatosság Érzetével.

 Miután gondolatainkba mélyedve bezártuk a Kört, sokan közülünk hívást éreztek, hogy felmenjenek a hegyre. Szentelt kristályokat és vizet ajánlottunk fel áldozatként egy a hegy déli oldalán húzódó Bunny Flat ösvény kezdőpontjánál álló különleges fánál éjszaka 11 óra 11 perckor, miközben kicsi, puha hópelyhek szállingóztak. 11:22-kor végeztünk, és pontosan 11:44-kor értünk vissza a Sereni-Tea teabolthoz. Amikor az áldozat felajánlásának helyszínéről leértünk a parkolóba, akkor realizáltuk, hogy még egy dolog hátravan. Mariana még egyszer felment a hegyre (a Micimackó történetből ismert) Tigris Jelmezben! Csoportunk ünnepélyesen kísérte figyelemmel, ahogy szökellt felfelé, kezében egy fényes lézerlámpával, melynek fénye minden irányból visszatükröződött a ragyogó hópelyhekről a Káprázatos Shasta-hegy feletti éjszakai égbolton, mint fényesen ragyogó csillagok! Nagymacska Varázsló a Színpadon!!!

A Washington állambeli Bellingham-ből:

Lesliek

2018. március 24-én a magyar csoport Gaia szakrális-csakrájával dolgozott Peruban a Titicaca-tónál és a Machu Picchu-nál. Ezen aktiválások ismertetését a jövőbeni bejegyzésekben fogjuk folytatni.

 

Namaste, Bea, Anikó és Leslie

(Angol eredetiből fordította Beke Gábor)

 

Kérünk mindenkit, hogy ezt cikket és minden Blog bejegyzést csakis teljes egészében, minden módosítás nélkül, tisztelve annak egységét és integritását osszátok meg, a forrás mindenkori megjelölésével. Köszönettel

 

Illusztráció: Jean Luc Bozzoli, hálás köszönet a művésznek – ww.eyewithin.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: