Csillag-sorsunk és a Kilencedik Fénytemplom

Szerencsések vagyunk, hogy Bea és Anikó hat könyvéből kettőt magunkénak tudhatunk, a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, A Tejút Galaxis kozmikus történelmének krónikája és a Szólok Hozzád című könyveket, melyek már angol nyelven is elérhetőek. Bea és Anikó munkáit áttekintve tudjuk, hogy első könyvük Az Átlényegülés Kapujában I. 2003-ban jelent meg. Ezt követte a II. kötet 2004-ben. Ezen könyvek számos kiadást éltek meg és napjainkig 13-14.000 emberhez jutottak el, segítve őket a szellemi ébredés és tudatosodás kollektív folyamatában. A negyedik kiadásban az anyagot átdolgozták és kibővítették (mivel szüntelenül tovább munkálkodnak azóta is, és rendszeres hangolódásaik során fogadják az Égiek aktuális üzeneteit), így a két kötet egy új kiadásban jelent meg Csillag-Sorsok címmel.

A Csillag-Sorsok egy nagyon fontos könyv, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a könyv is elérhető lesz angolul két kötet formájában. Az első kötet már 2018 második felében várható. Mivel magyar nyelven eredetileg ez előbb jelent meg, mint a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, és a Szólok Hozzád , így a Csillag-Sorsok nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy gazdagítsuk és elmélyítsük megértésünket a csillagtudatosság alapjait képező rendkívül fontos tanítások mentén, hogy még teljesebb képet kaphassunk. A Csillag-Sorsok kötetei tartalmazzák a Plejádok csillaghalmazának, az Androméda, Szíriusz és Orion csillagainak részletes galaktikus történelmét, valamint Naprendszerünk keletkezésének történetét is. Továbbá fontos információkkal bővíthetjük tudásunkat Lemúria ősi kontinensének világáról, amely a legmagasabb rezgésű és legtisztább szellemi gyökerünk ezen a bolygón. Majd pedig az ősi Atlantisz születését, történelmét és bukását is megismerhetjük a könyvből.

A Csillag-Sorsok I. kötete átvezet bennünket és megismerteti velünk a Plejádok „csillag-családjának” történetét, minden egyes csillagának archetipikus karakterét, bemutatkozik számunkra Alcyone, Merope, Maia, Sterope, Electra, Taygeta, Kelaino, Atlas és Pleione rendkívül izgalmas világa. Ezen csillagok története valójában a mi történetünk is, hiszen múltunk és a csillagokban fogant sorsunk mindig is mélyen összekapcsolódott a galaktikus középpontból kiáradó Fotonöv ciklusaival, melynek következtében a Fény és a Sötétség korszakai váltották egymást. Az egyes csillagok útjai – a zuhanásuk koreográfiája a keringési pályájuk árnyékos oldalán, valamint végső diadaluk, amelynek köszönhetően a Plejádok összes csillaga immár a Fénybe ért – ugyanazon kihívásokat és leckéket személyesítik meg, amelyekkel mi emberként is találkozunk a Földön. Ennek megfelelően minden csillag története rendkívül tanulságos és tele van üzenetekkel a mai ember számára. Különösen sokat jelentenek ezek a sajátos sors-leckék a női archetipikus mintázatok megértésében és gyógyításában.

Ezután elutazunk a Nap Kapujához, ahol további fontos szellemi utakról tanulhatunk a közvetlen vezérlő csillagunk által, mely minden lélekre hat, amely inkarnációs folyamata során áthalad ezen a portálon.

Tovább utazva a Naprendszerünk megismerésében, találkozunk a jól ismert bolygók archetipikus történelmével, mely által teljesen új mélységek nyílnak fel előttünk, ugyanis minderre a Napunk kozmikus emlékezetén keresztül nézhetünk rá. Napunk, Solana egykor a Plejádok nyolcadik csillaga volt, amely egy korábbi Vízöntő világkorszakban elszakadt családjától, mivel mélységes szabadság iránti vágyában fellázadt, vad sóvárgásában más sorsra törekedett. Végül egy hosszú sötét galaktikus éjszaka után, melyben Solana messzire sodródott csillagcsaládjától, a felejtés fátylának kábult csendjébe dermedve, felébredt és emlékezni kezdett mindarra, hogy ki is volt egykor és honnan indult kozmikus utazása.

Napunknak ezután megadatott a kegyelem és az esély arra, hogy megalkossa a Naprendszert, hogy álmaiból és emlékeiből összegyúrja a bolygókat és a kisebb aszteroidákat, melyekben a saját vagy a Plejádokbeli családjának minőségeit jeleníti meg. Solana magához vonzotta a bolygókat, s mivel mindegyik egészen más karakterű, így a megváltás és visszatérés más-más lehetőségét kínálja.

E sokkal mélyebb rálátás és megértés nyomán, amellyel ezután a Naprendszerünk planétáira tekinthetünk, asztrológiai értelmezéseink is hathatósabbá válnak. A saját galaktikus történelmünk információit – amelyek a különböző csillagok és lélekcsaládjaink által mutatkoznak meg az Antares-kódunkban –, is lényegesen mélyebben érthetjük meg a Csillag-Sorsok könyvében foglalt információk által.

A Felemelkedés szándéka több mint a Föld felemelkedése az 5. dimenzióba. Solana a Plejádokbeli otthonába szeretne visszatérni. De hogy megvalósítsa álmát, a Naprendszer minden lakójának, az ő új csillag-családjának, amelyet megalkotott és fenntartott azóta – vagyis nekünk – éppen úgy el kell vinnünk a saját személyes és kollektív karmikus történelmünket a végső megváltásig.

Ha Te is azok közé tartozol, akik egy mélytüzű, ellenállhatatlan vonzást éreznek a lelkükben a csillagok világainak és galaktikus történelmének megismerése iránt, és szeretnél te is a csillagtudatosság egyik hírnöke lenni, akkor bizonyára egyike vagy azon lelkeknek, akik a Kilencedik Fénytemplom küldetéséhez csatlakoztak. …

Bea és Anikó a Csillag-Sorsok előszavában ezt a következő képen írja le:

„1988 óta követjük tudatosan a lélek útjának sugallatát, és végzünk egyéni és csoportos terápiát. 2001 augusztusában kezdtük el tanítani ezt az anyagot, az első Intenzív csoport tanfolyamán, a most közreadott formában.

Azóta sok idő telt el, és több száz embert vezettünk már végig ezen a komoly, felemelő, és az életüket mélyen átformáló úton.

Amikor még az első tanfolyam előtt hangolódtunk, azt az üzenetet kaptuk, hogy a világon sorra épülnek már olyan élő Fénytemplomok, melyeknek igazi építőkövei, a lelke, a fényei valójában mi magunk vagyunk.

A szíveink gyűrűjéből emelkedik ki és nyújtózik dimenzió kapukon át a legmagasabb Forrás üzenetéig. A világon akkor már nyolc emberi szívekből épülő hasonló energiájú és sorsfeladatú fénytemplom volt készen, és így mi lettünk a kilencedik Templom otthona.

E Templomok fényoszlopokként magasodnak a „látható” és „láthatatlan” világokat átívelő hídként, de úgy is láthatjuk őket, mint hajóépítési cölöpöket a hatalmas éteri óceánban, amelyekre az Égi Bárka készül.

Az a lélekhajó, amely a Felemelkedés kozmikus folyamatában a 3. dimenziós világunkat átemeli majd a 4. dimenzión keresztül az 5. dimenzió létsíkjára.

Ezek a Templomok tehát valójában dimenziókapuk is a hazatéréshez.

A kilencedik Fénytemplom azóta is él, folytonosan megújul, tágul és mindig újabb szívekkel gazdagodik. Minden egyes tanfolyamunkon újra és újra megerősítjük, élettel, fénnyel, lélek energiával töltjük fel ezt a belőlünk épülő valóságot.

A mi Templomunk, a kilencedik fényoszlop leginkább a Plejádokbeli gyógyító angyali csoport és Alcyone Tanácsának üzeneteire, tanításaira és gyógyító eljárásaira épül, a Lemúriai hagyományt őrizve és legfőbb sorsfeladata a csillagtudatosság lehorgonyzása és felébresztése az erre rezonáló lelkekben. Amely természetesen a Csillagnemzetségek Galaktikus Küldöttségének egyedülálló tanításaival még tovább bővült 2005 óta.

Hitünk és szándékaink szerint, a Szív útját járjuk, és a Fény szolgálatában köteleztük el életünk, Gaia, és az emberiség kollektív sorsának felemelésében.

Mély szeretettel és tisztelettel kapcsolódunk össze a világon élő, hasonló sorsot választó fényküldöttekkel, tudva, hogy nagyon sokan ébredtünk már rá e küldetés magasztos nagyságára és roppant súlyára.

Mindannyian érezzük, hogy ezt a feladatot csupán a szíveink összefogásával teljesíthetjük be.

Köszöntünk téged is a Fény küldötteként, hiszen másként nem olvasnád e sorokat!….”

Köszöntünk téged is a Fény küldötteként!

Áldás,

Dr. Czeizel Beatrix, Greskó Anikó és Leslie Shankman

 

A Csillag-Sorsok című könyv megrendelhető a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen vagy a +36/20 9828321-es számon.

 

(Az eredeti angol nyelvű cikk fordítása – Wührl Kati és Cz. B.)

 

Köszönet Jean Luc Bozzoli-nak a képért

One thought on “Csillag-sorsunk és a Kilencedik Fénytemplom

Add yours

  1. Köszönöm Sorsomnak, és Nektek, drága Beácska és Anikó, és Leslie csillagtestvérkém, hogy ebben a gyönyörűséges Kilencedik Fénytemplomban a Szív és a Csillagok útját követve teljesíthetem be fényküldötti szolgálatomat! ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: