Az Út az Üzenet Szárnyain: 2018 a Madarak Csillagnemzetség Éve

 

Az életünk részét képező nagyszerű misztérium játék nem más, mint egy tükör. Testünk és egész lényünk érzékeny, dinamikus fogadó ernyőként lett megalkotva, ami képes a csillagokból kiáradó fénycsomagok befogadására. A tudomány neutrínókként ismeri ezeket a fénycsomagokat, melyek tanító kódokat és információkat közvetítenek. Ha megtanuljuk felismerni és hasznosítani ezeket az impulzusokat, akkor életté téve azokat, az élettapasztalatainkon keresztül kezdenek el tanítani minket. Lásd https://stellarnations.wordpress.com/2017/09/20/the-breath-of-the-stars/

2007. december 29-n került lehorgonyzásra, és azóta – egy az ún. Új Idő Isteni Terve által meghatározott sorrendben – minden évben egy adott Csillagnemzetség körétematizálva áradnak a fénykódok a Földre, hogy visszavezesse az emberiséget annak a teljes potenciálnak a megértéséhez, amit a Teremtőtől kaptunk. Lásd https://stellarnations.wordpress.com/2017/04/12/the-divine-plan-of-the-years/

2018-as utunkon a kódok a Madarak Csillagnemzetségének üzenetei köré összpontosulnak.

Ebben a bejegyzésben megnézzük, hogy milyen válaszokat adhatunk a Madarak Évére – viszont mélyebb megértésre tehetünk szert, ha először egy kicsit hátrébb lépünk, mert így pontosabban be tudjuk illeszteni magunkat a teljes képbe. Segít, ha megértjük, hogy mind a 13 Csillagcsalád egy a Teremtő által felkínált lehetséges utat reprezentál, amelyek a tapasztalás különböző ösvényeit vázolják fel. Mindegyik Lélekcsaládra gondolhatunk úgy, mint a tapasztalásnak egy különleges formájára és keretrendszerére. A Teremtő minden Lélekcsaládot egy egyedi képességkészlettel és ennek megfelelő megbízatással ruházott fel; és ugyanakkor egy maghatározott céllal, egy jól körvonalazott küldetéssel bocsátott útjára.

Amikor valaha egyszer kiléptünk az Univerzális Egy Teljességéből az individuális tudatosságba, akkor először a Szellem szintjén nyilvánultunk meg, majd még tovább sűrűsödve Lélekszintű manifesztációt is választhattunk. Aztán a további dimenziókapukon átutazva az egyre sűrűbb szférák felé dönthettünk úgy, hogy szeretnénk megtestesülni fizikai formában is egy még újabb tapasztalati szintet teremtve önmagunk számára. Tudatosságunk a létezés ezen szintjeihez választja ki – figyelembe véve a 13 Lélekcsalád által reprezentált lehetségesség formáit és kereteit, valamint a meghatározott saját egyedi mátrixát –, hogy melyik ösvény(eke)t fedezzük fel önmagunk e három létszintjén.

Egyidejűleg létezünk a Szellem, a Lélek és a Test szintjén is, és mindegyik valóságban azoknak a csillag lélekcsaládoknak a formarendszerét éljük, amelyeknek a követését választottuk. Ezek a csillag- és lélekcsaládok a kódok, amik szó szerint megformálnak, illetve informálnak minket. Ilyen módon kapcsolódunk a csillagokhoz, és egyúttal vagyunk mi magunk a csillagok! Minden csillagcsalád részeinek, illetve magának a családdinamikának az ismerete nyújtja számunkra azt a belső nyelvet, amivel – egy rendkívül megalapozott módon – önmagunk szélesebb spektrumát ismerhetjük meg, mint földi és ugyanakkor galaktikus lények is. Lásd https://stellarnations.wordpress.com/2017/10/30/working-with-your-antares-code-part-1/

Mivel emberi testben inkarnálódtunk a Földön, tudhatjuk, hogy a Csillagember éteri csillagkódjának legalább az 51%-át hordozzuk mindannyian a fizikai síkon. Így tehát azt is tudhatjuk, hogy mindannyian egy Csillagemberi küldetéssel is meg vagyunk bízva, amíg a Földön élünk – ami a Csillagnemzetségek tanításai szerint azt jelenti, hogy Univerzális Életkehelyként minden más csillagnemzetség kódjait befogadjuk, átengedjük magunkon egy földelő alapként és tartóedényként, helyet biztosítva számukra a megnyilvánulásra. Vagy másként fogalmazva, emberként egy ökoszisztéma vagyunk; a Csillagnemzetségek, Csillagcsaládok által reprezentált interaktív energiák közössége számára fizikai környezetet biztosítunk. És mivel életünk és létezésünk tükör a tükörben, elgondolkozhatunk a Föld ökoszisztémájának jelenlegi állapotán és az összes emberi társadalmi rendszeren, és visszatükröződésként láthatjuk, hogyan is állunk ezzel a küldetésünkkel Csillagemberekként. Hogy mit teszünk e téren?

Mint megtestesült Csillagemberek, egy a Lélekcsaládunk származása és a személyes galaktikus történelmünk által meghatározott saját különleges mátrix-szal rendelkezünk (ami az Antares-Kódunkban tükröződik). Ugyanakkor viszont felelősséggel tartozunk azért, hogy a különféle Csillagnemzetségek kódjai kifejezésre juthassanak, helyszínt biztosítva a megnyilvánulásukhoz a létezésünk által. Vajon ebben a tükörben hogyan mutatunk? …

Mindezen összefüggések tudatában vessünk egy pillantást arra a tényre, hogy most, 2018-ban, a Madarak Csillagnemzetségének Évét éljük kollektíven. Ez azt jelenti, hogy a Madarak Csillagnemzetségének kódjaiban és tanításaiban fürdőzünk, illetve azok beavatási folyamatán megyünk keresztül. A Madarak Nemzetsége a célja tekintetében különösen meghitt kapcsolatban van az emberekkel és a bolygókkal. Csillagemberekként kötelességünk és felelősségünk is, hogy ebben a Madarak évében Gaia földtestének gyógyításával foglalkozzunk a lehető legnagyobb mélységben, mely test, ne feledjük, a mi testünk is.

Nagyon szép látni a Csillagnemzetségek – Csillagcsaládok című könyv e fejezetének elejét olvasva azt, ahogy a Teremtő megajándékozta az első Csillagember-párt a Madarak Csillagnemzetségével. Ahogyan a Teremtés Fényóceánjából kiemelkedő fénytojásból különböző csillagmadarak keltek életre. „Megértettük tehát az e képsoron átszűrődő jelekből, hogy a mennyei Madarakat, s ezt a fénytojást, amiből ők sorra megszülettek a Teremtő az Embernek adta ajándékba. Tehát a Madarak Csillagnemzetségét kifejezetten az égi és földi ember kapta szövetségeseként, kísérőjeként, az égi üzenetek közvetítőjeként. Hogy, ha kell, ébresztő szignált hozzanak, vagy hírt vigyenek egyik világból a másikba, egyik embertől a másikig, miközben maguk is üzenetté lesznek.”

A Madarak Csillagnemzetség fejezetében láthatjuk, hogy a Madarak Nemzetséghez tartozó különféle csillagok és azok együttállásai beavató birodalmak. Mindegyik az emberi tapasztalás különböző visszatükröződéseit jeleníti meg. Amikor egy madár felbukkan a környezetünkben, vagy akár a médiában, mindig üzenetnek tekinthetjük. Madarak elpusztulása vagy eltűnése szintén üzenet lehet. (Ennek szellemében vagyok kénytelen arra a madárra gondolni, amelyik leszállt Bernie Sanders pódiumára és elkezdett rendkívüli szeretettel udvarolni, amikor ő bejelentette indulását a 2016-os amerikai elnökválasztáson. Ez egy üzenet volt Bernie és az emberiség számára…)

A Madarak Nemzetségének csillagegyüttállásai az emelkedés, a zuhanás és a megváltás körforgását követik. A Sas a vezetői sors beavatását hozza el, a Holló a vezetéssel és a hatalommal való visszaélésből eredő következményeket és annak karmáját mutatja meg a hatalommal való visszaélés 5 főbűnének tükreként. A Főnix képviseli a karmikus börtön és a halál mélységéből való újjászületés rendkívüli transzformációját, a Galamb repít minket az alagút végén lévő fénybe, és a végső feltámadás és béke fényébe. A Hattyú pedig egy különleges helyet elfoglalva emel le minket a vezeklés keresztjéről, és lehetővé teszi a megbocsátást önmagunknak a hitünk elhagyásáért, illetve a korábbi bűneinkért, így szabadon visszatérhetünk Isteni sorsunk ösvényére. Ha a születési vagy a szolár Antares-kódunkban szerepelnek csillagok a Madarak Nemzetségből, akkor utánajárhatunk azoknak az üzeneteknek, amik arra vonatkoznak, hogy mely részeink tanulnak azokból a csillagokból és csillagegyüttállásokból, amelyeknek részeit képezzük. Az idevonatkozó csillagok azt fejezhetik ki, hogy a saját fejlődésünk érdekében tanulunk valamit…, de jelenlétük a kódunkban azt is üzenheti, hogy a múltunkból annyira jól ismerjük az általuk képviselt leckét, hogy segíteni tudunk másokat a saját hasonló leckéik felismerésében.

A Csillagnemzetségek tanításaiból megtudhattuk azt is, hogy a madarak vándorlásában varázslat van – ahogy vándorolnak, egyúttal táplálják és fenntartják a kollektív tudatosság erőterét is, ami azt segíti, hogy az emberiség elérje a szellem kiterjedéséhez szükséges kritikus tömeget. A madarak stimulálják Földanya étertestét, valamint táplálják és fenntartják a Krisztus hálót.

A formáknak egy finomabb hordozó minőségei szintén a Madarak Nemzetségből származnak; a Dévák, a Tündérek, Manók és természet szellemek a (jelenleg láthatatlan) birodalomban dolgoznak, gondját viselik, illetve gondozzák Gaia-t, minket és az összes növényi és állati életet, ami a formák szintjén nyilvánul meg. Ezek a lények a kreativitás csodálatos és túláradó tükrei, ami a mi tényleges örökségünk, amennyiben a Teremtői Akarathoz igazodunk. Az ő tiszta szintjükön hozzák el szelíd fényeiket a világba. Az emberiség már nem látja őket, ezért a legtöbb ember életének hétköznapjaiból bizony hiányoznak e csodálatos létezők és a természeti környezet léte mögött munkáló eleven valóság rendkívül színes életterének tudatos érzékelése.

Mindezekre figyelemmel jobban megérthetjük, hogy a csillaghatások élő információk, amelyek tájékoztatnak és segítenek minket. Bizonyos értelemben a csillagsugarak önmagunk aspektusai önmagunk megsegítése céljából. És hogyha úgy érzed, hogy különösen rá vagy hangolódva a csillag-információk vételére és közvetítésére, akkor nagy valószínűséggel te is „tagja vagy” a Kilencedik Fény-Templomnak. Lásd https://stellarnations.wordpress.com/2018/03/08/our-stellar-destinies-and-the-ninth-temple/

Így most még jobban értékelhetjük azt, hogy ezek az élő információk folyamatosan érkeznek Beához és Anikóhoz, illetve az ő küldetésüket is, ahogy ezekre az információkra „ráhangolódnak”. Majd aztán a kb. 120 fős szellemi közösségük rendszeres találkozóin követik az útmutatásokat, hogy a csillagüzeneteket hogyan lehet lehorgonyozni és életté tenni itt emberi hétköznapjaink keretein belül a Föld bolygón. Ehhez most sokan közülünk a világ más részeiről is kapcsolódunk, és ösztönzést érzünk arra, hogy támogató módon csatlakozzunk ehhez a munkához. (Erről bővebben a jövőben megjelenő bejegyzésekben írunk.)

A háttérként itt megosztott távlatokkal és információkkal elkezdünk egy sorozatot, ami az üzeneteket és a Madarak Évének horgonyzási munkáit követi. Az első információ 2017.11.11-én érkezett, ami feltárta azt a feladatot, amit nekünk, embereknek kell elvégeznünk Gaia-val közösen, illetve érte a 2018. év során, valamint 2019 első felében.

Hamarosan újra jelentkezünk az 13 új Életcsíráról, valamint a Föld csakraörvényeinek – amik egyúttal az ezekre az új csírákra váró Életbölcsők is – nagy ívű aktiválásáról szóló írásainkkal.

Áldás,

Leslie, Bea és Anikó

 

Kép: Németh Melinda, köszönet a művésznek!

One thought on “Az Út az Üzenet Szárnyain: 2018 a Madarak Csillagnemzetség Éve

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: